Mattilsynet avventer drikkevannsløsning

Oppdatert: Illustrasjonen viser planområdet med de tre tidligere korridorforslagene, oppdatert med veialternativ A-B Nord 2 og B-C 2. Mattilsynet varsler at de avventer drikkevannsløsningen før de vet mer. Foto: Nye Veier