– Etter dette driftsåret kommer jeg til å ta ansvar for å finne områder der det bør inngås rammeavtaler og legge en fremdriftsplan sammen med enhetene for gjennomføring, sier innkjøpssjef Jonas Leyre Amstrup. – Etter dette driftsåret kommer jeg til å ta ansvar for å finne områder der det bør inngås rammeavtaler og legge en fremdriftsplan sammen med enhetene for gjennomføring, sier innkjøpssjef Jonas Leyre Amstrup. Foto: Karoline Johannessen Litland

Kommunen har gjort flere ulovlige anskaffelser