Seks skoler kan være berørt etter at bussjåfør har fått korona

foto