Fersk rapport: Turismefiske gir langt større verdiskapning enn næringsfiske

foto