Starter forskningsprosjekt etter hundrevis av funn