Oljepengebruken strammes inn: – Høy fart i norsk økonomi

foto