Krever at utsiktshytter blir nær usynlige

Kåre Kalleberg (t.v.) i Asplan Viak i det forblåste området der det planlegges et par nye hyttetomter ved innkjørningen til Lillehavn. Videre fra venstre Lill Tony Larsen Ramvik, Glenn Anderson, Kjersti Skiple Verdal, Lene Rømteland Hægebostad, John Øyslebø, Inga Fjeldsgaard og Margrethe Holte. Foto: Geir Nerhus