På få dager har fem personer omkommet i tre ulike dødsulykker på norske veier. Senk farten og ha øynene på veien, råder Trygg Trafikk.

Hittil i år har 60 personer omkommet i trafikken, ni av dem så langt i juli måned.

Bare siden torsdag 13. juli har det vært tre dødsulykker på norske veier med til sammen fem omkomne, påpeker Trygg Trafikk.

– Her kan det fort gå gal vei, så vi er selvfølgelig bekymret for resten av sommeren, sier regionleder Knut Olav Røssland Nestås i Vestland.

Flere unge

Til sammenligning var det 65 omkomne ved utgangen av juli i fjor. Så langt er altså ulykkessommeren på nivå med fjoråret, som ifølge Røssland Nestås var et veldig dårlig år i trafikken.

I fjor kom det en ulykkestopp i mai, mens det i år har vært spredt mer utover.

Tenåringer har vært involvert i flere av dødsulykkene denne måneden. Unge mennesker er typisk overrepresentert i ulykkesstatistikken, forteller Røssland Nestås.

– Dette er ikke et nytt fenomen, men det var kanskje enda verre før enn det har vært de siste årene, sier han.

Råd på veien

Trygg Trafikk-lederen viser til at unge mellom 16 og 24 år gjerne er mer uerfarne sjåfører enn eldre aldersgrupper, og at konsekvenstenkningen ikke har utviklet seg fullt ut.

– Erfaring og modning er viktige faktorer. Men over tid har vi klart å redusere antallet alvorlige trafikkulykker betydelig, sier Røssland Nestås.

Han har flere råd til folk som skal ut på veiene i sommer:

- Senk farten og kjør etter forholdene

- Ha øynene på veien og sett mobilen i bil- eller flymodus

- Ikke kjør hvis du er usikker på om du er ruspåvirket

- Bruk belte og bruk det riktig