Mange av dem som har fått den kvinnesykdommen Polycystisk ovariesyndrom, kan ha en helt annen sykdom som trenger en helt annen behandling, viser ny forskning.

– Dette er veldig viktige funn og kan bety mye for de rammede, sier styreleder Regine Wiig Andersen i den norske PCOS-foreningen i en pressemelding.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den vanligste hormonelle forstyrrelsen hos kvinner. Tilstanden rammer 10–15 prosent alle kvinner og kan gi mange alvorlige helseplager. Men PCOS kan lett forveksles med en annen sykdom, nemlig binyrebark-forstyrrelse (NCCAH). 12 prosent av kvinnene som får diagnosen PCOS, har egentlig NCCAH, ifølge en ny studie.

Symptomene på PCOS og NCCAH ligner i stor grad på hverandre, men skyldes forskjellige ting. Mens årsakene til PCOS fremdeles er ukjente, er NCCAH forårsaket av at et enzym i binyrene ikke virker som det skal.

Tilstandene trenger ulik behandling. I den nye studien konkluderer forskerne med at den beste måten å skille de to tilstandene på, er å bruke en såkalt synacthentest.

– Nå blir det viktig at personer som er under utredning, faktisk får de utvidede testene som trengs for å differensiere de to diagnosene og gi riktig behandling. Det er ekstremt krevende å leve med kroniske hormonelle lidelser, og her er det en stor pasientgruppe som feilbehandles, sier Regine Wiig Andersen.