Informerte om beredskapslager: – Viktig å være føre var