Diskrimineringsnemnda har tilkjent en kvinne 45.000 kroner i erstatning etter at arbeidsgiveren terminerte kontrakten hennes mens hun var gravid.

Kvinnen var ansatt på en seks måneder lang kontrakt i et bemanningsselskap. Etter cirka fire måneder ble hun sykmeldt på grunn av svangerskapsrelaterte plager og ga beskjed til arbeidsgiveren at hun ikke ville komme tilbake til stillingen før fødsel. Kort tid etter terminerte arbeidsgiveren kontrakten, skriver Dagsavisen.

Arbeidsgiveren er uenig i at oppsigelsen skjedde på grunn av graviditet. De mente på sin side at det var fraværet som gjorde at hun ikke kunne fullføre oppdraget, ikke graviditeten. Dermed valgte de å terminere avtalen. De ville ha avsluttet avtalen uavhengig av årsaken til fraværet.

Diskrimineringsnemnda er ikke i tvil om at kvinnen ble forskjellsbehandlet på grunn av sin graviditet. Nemnda viser til at diskrimineringsgrunnlaget ikke bare omfatter selve graviditeten, men også graviditetsrelatert sykdom.