Det er fare for at konkurransen i bankmarkedet blir svekket dersom Nordea kjøper privatkundevirksomheten til Danske Bank, ifølge Konkurransetilsynet.

Tilsynet skal derfor se nærmere på oppkjøpet før de kan godkjenne eller avslå det.

– Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske bankkunder skal betale lavest mulig rente på sine boliglån. Det er derfor nødvendig med ytterligere analyser av hvordan Nordea sitt kjøp av Danske Bank vil påvirke konkurransen i bankmarkedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Danske Bank skal selge seg ut av privatmarkedet i Norge. Foto: Frederik Ringnes / NTB

I begynnelsen av juni varslet Danske Bank at de ønsket å trekke seg ut av det norske privatmarkedet og satse mer på å forsterke rollen som forretningsbank for bedrifter og storkunder. I juli varslet så Nordea at de kjøpte privatkundevirksomheten.

Konkurransetilsynets frist for å komme med en ny vurdering av saken er 12. januar.

(NTB)