Avviser helsehus-klager: Mener leverandørene har misforstått

foto