Ber retten avvise helsehus-vinneren: – Bestillingen var to separate bygg og Skanska har tilbudt ett

foto