Flere som tar opp boliglån tåler ikke høye renteøkninger

foto