Støtter bedre strømkapasitet i sentrum

  • Driftsstyret støtter rådmannens innstilling om å etablere 400V trafo i sentrum til 860.000 kroner. FOTO: Marianne Furuberg