Fylkeskommunen støtter Barnas Under med 800.000 kroner

foto