Har importert 2100 høyballer fra Island

  • Fraktes til Stavanger: Edmund Skoie har fått en bestilling på å frakte 20 rundballer til Stavanger. Den siste uka har det vært mye jobb med av- og pålessing av diverse kjøretøy etter at 2100 rundballer ankom fra Island. FOTO: Jens Saanum Bessesen