Tre anbud kom inn i forbindelse med gangbro over Songdalselva mellom Rismyr og Fagermoen. Et ble forkastet, og i går vedtok Songdalen kommunestyre at Mur i Sør får jobben

Kommunestyret har tidligere bevilget kr. 6 432 000,- til bygging av gangbroa. Kostnadene viser seg å bli på nesten 9,9 millioner. Det hentes penger fra ulike steder i budsjettet.

- Endelig kommer brua, den folk har ventet på i 40 år, bekrefter ordfører Johnny Greibesland.

Her kan du se en del illustrasjonsbilder på hvordan broa og stedet er planlagt seende ut når byggeprosjektet er ferdig.