Søgne kommune vil rydde videre i skiltjungelen på Tangvall. I morgen diskuterer planutvalget Rema-butikkens skilter.

Går voteringen i onsdagens møte i rådmannens favør, må butikken fjerne skiltet øverst på det nye bygget på veggen mot øst. Dette skiltet er det en ser fra E 39 krysset på Tangvall.

Videre legger rådmannen opp til at det bare skal være lov med et skilt pr side på den nye bygningen. I alt er det tre skilt som må fjernes innen 14. mars hvis politikerne går for rådmannens forslag.

Saken behandles i plan- og miljøutvalget i dag. Skiltene er satt opp uten søknad og bryter med Søgne kommune sine skiltvedtekter. Tidligere har den nye Coop Extrabutikken både måtte fjerne enkelte skilt og redusert andre i størrelse.

Rema 1000 ønsker åpenbart å gjøre det tydelig hvor de holder til: De ber om tre skilt på veggen mot øst og to skilt på veggen mot sør.

Kommunens skiltvedtekter er tydelig: Hver virksomhet kan ikke ha mer enn ett skilt, men de gjør unntak for butikker med mer enn en fasadeside.

Det er Rema sine skilt kommunen reagerer på. Skiltene til Mathildes frisør og Sunkost kan være slik de er foreslått.

– Det finnes jo regler for dette som en må følge, er utvalgsleder Torfinn Kleivset (KrF) sin konklusjon.