Brede Skaalerud, kommende direktør for helse og mestring i nye Kristiansand la fram alternativene for legevaktsordning for Arbeidsutvalget i nye Kristiansand tirsdag, utarbeidet av en arbeidsgruppe hvor fastleger har vært representert.

Det har vært sterke reaksjoner både fra innbyggere og politikere, samt andre utvalg over forslaget med en prøveordning med legevaktsordning fram til klokken 2000, ikke 2300 som per idag. Dette skulle i følge forslaget evalueres etter to år. Dette alternativet ble oppfattet som at lovnaden om at legevakten i de to kommunene Søgne og Songdalen skal forbli som i dag, ikke ville bli imøtekommet.

Klart signal

– Vi fikk et klart signal fra politikerne om å foreta en ny utredning hvor en skal se på etablering av legevaktstasjon i Søgne og Songdalen. Vi skal komme tilbake til Arbeidsutvalget i nye Kristiansand for å redegjøre faglige og økonomiske konsekvenser, sier Skaalerud.

Det er kommet en ny Akuttmedisinsk forskrift som stiller krav til blant annet at en sykepleier skal være mottaker av telefoner og sile disse ut fra alvorlighetsgrad.

– Vi må vurdere en satelitt til hovedlegevakten til Kristiansand. Det skal utredes et nytt alternativ, sier Skaalerud.

Fornøyd

Ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Sp) sier at han er fornøyd med resultatet.

– Så sant dette ikke blir for kostbart, men de skal også legge fram tall som må vurderes. Det er politisk vilje både fra Kristiansand, Søgne og Songdalen at det skal være en legevaktsordning for Søgne og Songdalen, sier Greibesland som mener at utfallet av orienteringen i dagens møte er positivt.

– Til slutt er det vel kostnaden som avgjør?

– Det blir spennende, men en eller annen løsning for innbyggerne i Søgne og Songdalen er jeg sikker på at det blir, sier Greibesland.

Glad

Også ordfører Astrid Hilde (Ap) synes at utfallet av dagens møte er en ull seier for å beholde legevakten i Søgne og Songdalen.

– Jeg er veldig glad for at det er bred tverrpolitisk enighet fra politikerne i alle tre ikommunene at det må komme opp et bærekraftig alternativ som kan vare i mange år. Her er det tydelig politisk enighet, Jeg glad for at vi står sammen politisk om å forstå befolkningen i Søgne og Songdalens behov for framtidig legevaktsordning, sier Hilde.