Brannvesenet i Agder har gitt totalforbud mot all grilling, bålbrenning i skog og utmark. Det er heller ikke anledning til å bruke maksiner til hogging, linjerydding og kantslått.

Det er knusktørt etter uker uten regn.

– Forbudet gjelder inntil det er kommet betydelige mengder nedbør, det vil si 25–30 millimeter over én til to dager, eventuelt mer nedbør over en lengre periode. Nedbøren som er varslet førstkommende søndag, vil ikke hjelpe situasjonen nok, heter det i pressemeldingen fra Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS

Risikoen for kratt og skogbrann er meget høy på Agder. Skogbrannindeksen er ulik, men for å gjøre det enkelt legges det ned et felles forbud for hele Agder.

Forbudet begynte fredag 26. juli og inntil det er kommet betydelig mengde nedbør, dvs 25-30 mm over 1-2 dager, evnt mer nedbør over en lengre periode.

Brannvesenene vil også oppfordre til aktsomhet ved sigarettrøyking i utmark. Forbudet gjelder også på "godkjente" bålplasser.

Brannsjefene ber spesielt båtfolket merke seg forbudet. Det er veldig tørt på holmer og skjær langs kysten, og mange steder er vanskelig tilgjengelig for brannvesenet i forhold til hurtig innsats.