I et felles innspill til Songdalen kommunes planstrategi frem til 2019, ber tre grunneiere på Rosseland om en omregulering av området ved senteret for å sikre fortsatt grunnlag for butikker der. Når ny E39 kommer vil trafikken bli ledet forbi dagens butikker.

Hvis det ikke skjer en videre utvikling, frykter de for områdets fremtid. Det er selskapet Trollvegg Arkitektstudio som har sendt innspillet på vegne av God Driv (eier skolen), Trond Werner Ø. Johnsen (eier hestesenteret) og Svein Arild Wilhelmsen (eier Kiwi-senteret).

Rent praktisk ber de tre om at det legges til rette for mer boligbygging i området enn det dagens planer gjør. I dag er det satt av til næring og forretning, samt noe hestesport. De ber om at området endres til kombinert bolig og forretning.

«En slik endring vil opprettholde kundegrunnlaget for eksisterende butikk og bedrifter, samt legge til rette for en befolkningsvekst i Songdalen kommune og en positiv utvikling av Rosseland,» skriver Torstein Vehusheia i Trollvegg Arkitektstudio i et brev til kommunen.

60 arbeidsplasser

Saken handler også å bevare de arbeidsplassene som er i dagens butikker og næring på Rosseland, fremgår det. Når ringveien bygges, forsvinner mye av kundegrunnlaget.

«Dette vil resultere i at kundegrunnlaget for næring og butikker forsvinner, og om lag 60 arbeidsplasser står i fare,» skriver Vehusheia.

Han henviser til en rapport fra veivesenet som også sier at ny vei vil kunne få slike konsekvenser. Ny vei bør være en grunn til å tenke videreutvikling av området, fremholdes det i innspillet.

Forslag

De tre grunneierne har klare ideer om hvordan området kan utvikles for å skape fortsatt aktivitet der.

«Grunneierne ønsker å utvikle et kompakt bygdeliv som gjenskaper kulturlandskapet og samtidig legge til rette for at eksisterende handel vil beholde kundegrunnlaget sitt,» står det.

De ønsker ikke at Rosseland skal stoppe mulighetene for å bygge opp Nodeland, og foreslår at eventuelle nye næringsbygg på Rosseland er for plasskrevende næring. I praksis ser de for seg leiligheter over Kiwi og på tomta der Shell er i dag. Sør for skolen og på selve skoleområdet ser de for seg plasskrevende handel.

«I området der det i dag er hestesportsenter er det gunstig å etablere boligbebyggelse,» tilføyer Vehusheia.

«Rosseland ligger ideelt plassert med tanke på kollektivtransport. I tillegg tilbyr området trygg skolevei og gode solforhold,» tilføyer arkitekten.