Tirsdag avgjøres fremtiden til Naturbrukslinjen på Søgne videregående skole. I en tekstmelding opplyser ordfører Astrid Hilde (Ap) at hennes parti vil stemme for å beholde fjøset. Hun forteller også om støtte fra Kristiansand Høyre i saken.

Fylkesrådmannen har foreslått å legge ned fjøset på grunn av nye krav og lav søkermasse. De ansattes organisasjoner har protestert mot dette.

Les også: Mest mulig må på Tangvall

Les også: Ansatte vil bevare fjøs og matproduksjon