Det gjør prosjektleder Ole André Tollisen i enhet for teknisk drift/ bygg og eiendom kjent i et brev til alle tilbyderne på jobben.

Ved anbudsfristens utløp 20. februar hadde kommunen mottatt fem tilbud. Ifølge Tollisen er alle tilbudene kontrollregnet og evaluert etter de kriteriene som ble gitt i konkurransegrunnlaget.

Skanska Norge AS leverte lavest pristilbud på jobben. De kan renovere de to dammene for 4.806.610 kroner pluss merverdiavgift.

De øvrige tilbyderne var Listabygg AS 4.921.051 kroner, Br. Haddeland AS 5.375.001 kroner, TT Anlegg AS 6.476.557 kroner og Fasadeentreprenøren Coatingservice AS 7.317.618 kroner.

Eventuelle innsigelser mot tildelingen må kommunen ha mottatt innen middagstider tirsdag 6. mars.