– Vi ønsker å invitere alle foreldre og foresatte som har barn eller ungdom i fritidsaktiviteter. Samtidig ønsker vi å spesielt invitere foreldre som er nye i Songdalen, sier SLT-koordinator i Songdalen kommune, Lene Mordal.

Mordal har sammen med ungdomsleder og inkluderingskoordinator, Dejan Vasic, engasjert Hamid Tousoun, Waheed Ahmad og Mohammad Ismaeel i gjennomføringen av temakvelden. Tousoun og Ismaeel er aktive frivillige i kommunen og Ahmad er miljøarbeider på Birkelid læringssenter.

Informasjon

– På møtet vil foreldre og foresatte få informasjon om hvordan barn og unge kan følges opp når de er deltakere i fritidsaktiviteter. Vi vil presentere fordeler og forpliktelser i organisasjonslivet, forteller Mordal.

Når barn og unge er i skolealder er det vanlig at foreldre får forespørsler om barna kan delta i ulike aktiviteter. Det kan være alt fra idrett, speider, kor og kulturaktiviteter, til det å gå på en fritidsklubb. Ifølge arrangørene av møtet har alle barn rett til og godt av å delta i fritidsaktiviteter. Det kan være både sunt, sosialt, gøy og lærerikt.

– Ofte stilles det også krav til foreldre, både økonomisk, til dugnad og som tilskuere og støttespillere. Det er disse tingene vi vil gå gjennom i møtet. Hvorfor er det viktig at barn deltar i fritidsaktiviteter, hva forventes av foreldre og foresatte, hva er dugnad og hva kan du forvente å få igjen av å bidra til ditt barns fritidsaktivitet, er spørsmål som vil bli besvart i møtet, skriver Mordal i en epost til Budstikka.

Positive sider

Abdulla Essa er invitert til møtet for å fortelle om hvordan det å være engasjert i barnas fritidsaktiviteter kan være bra for både barn og foreldre. Han er opprinnelig fra Syria og arbeider i Norge som lærer ved en barneskole. Han er fotballtrener på fritiden.

Mordal og Vasic vil gi informasjon og tips til hvordan foreldre kan engasjere seg og hvor de kan henvende seg for å få mer informasjon om fritidsaktivitetene. De vil også snakke litt omforventningene til foreldre som har barn i aktiviteter på fritiden.

– Enten du er ny i Songdalen eller i Norge, eller om du har bodd her hele livet men er litt usikker på hvordan du best kan følge barna opp, så er dette en mulighet til å vite litt omfritidsaktiviteter og tilbud, skriver Mordal.

På Noden

Møtet vil holdes mandag 16. oktober klokken 18.00 på Noden i Songdalen. Det vil være tolker til stede for språkene arabisk og tigirinja. Dersom man har behov for tolk på et annet språk kan man henvende seg til kommunen i forkant av møtet.

Dersom man ikke har anledningt til å få barnepass kan man bringe barna til møtet. Det vil vises en film i filmrommet på Noden for de minste, men det er ønskelig at barna i minst mulig grad forstyrrer møtet.

– Vi håper selvfølgelig at mange viser interesse og kommer på møtet, avslutter Mordal.