Klimaet har skiftet gjennom århundrene, det har til tider vært et mildt klima og til tider et kaldt klima. Jeg stiller dermed et stort spørsmål om det klimahysteriet som SV og miljøekstremistene profeterer. Det er snøen som er kommet og det har vært kaldt også i vinter ned rundt minus 10. La ikke miljøvernaktevistenes skremlsespropaganda styre politikken og Norges fremtidige utvikling. Det er fortsatt sommer, høst, vinter og vår. Vi må ikke la oss overkjøre av de som er hysterisk opptatt av at alt moderne er en miljøsynder. Vi kan ikke gå tilbake til hesten og oksen som trekkraft - slik noen SVere ønsker. Vi lever tross alt i en moderne verden. Og la fremtidens teknologi løse de eventuelle klimaproblemer som måtte komme. Dersom SV ikke var klar over det, så fantes det ikke biler for 200 år siden, og da nytter det ikke å skylde på bilen som den store stygge ulven som førte til sultedød i Norge under Napoleonskrigen. Det var faktisk en kortvarig klimaendring som førte til at folk ikke fikk avlingene i hus og husdyrene bukket under - det var ikke bilen sin skyld. Men hva med det giftige og sterkt forurensende vegsaltet som ingen vil snakke om - om det som virkelig er en trussel mot vårt felles miljø. Så hvorfor trekker ikke SVerne og miljøaktevistene frem denne farlige giften. Vegsaltet ødelegger planter og dyreliv i nærheten av vegen, det forurenser grunnvannet og fører giften videre til våre husdyr slik at både melk- og kjøttprodukter blir nedsaltet før det kommer til oss forbrukere, men det er det ingen som vil innrømme. Også for bilen er saltet rene drepen, det ødelegger lakk, bremser og legger seg som en hinne overalt. Se selv etter neste bytur - bilen er nærmest helt hvit, og skarp forsiktig av saltet så har du diit egen salt til suppa om du vil. Det er vegsaltet som er den største faren for miljøet i dag - det er ikke vedfyring og bilkjøring. Men i politikken er jo alt tillatt - den som lover og lyver best - tror mest på seg selv. Men vi andre vi vet.