– På vegne av den norske stat, er det en glede og ære for meg å ønske velkommen til denne seremonien, sa assisterende fylkesmann Tom Egerhei innledningsvis. Søndag ønsket han velkommen til statsborgerseremoni i Kilden teater og konserthus, Kristiansand.

Folk fra 43 forskjellige nasjoner var representert blant de 137 som ble gratulert og ønsket velkommen av sine respektive ordførere.

– Hjertelig velkommen i vårt land, og som innbyggere i norske kommuner, sa Egerhei. Og minnet forsamlingen om de forpliktelser det fører med seg å skulle bidra til å forme framtidas Norge.

– Demokrati, menneskeverd, likeverd og likestilling er grunnleggende verdier som staten forventer at dere er lojale til, sa Egerhei.

Hovedtaler, sosiolog May-Linda Magnussen, minnet de nye statsborgerne om at de har en erfaring, ballast og kompetanse som vi trenger.

– Vi har så godt av å tenke litt nytt, sa Magnussen. Og delte fra egne erfaringer med det å stifte internasjonal kvinnegruppe:

– Jeg syns det var litt kjedelig å gå sammen med bare norske folk.

Troskapsløftet ble avholdt før ordførerne tok i mot sine innbyggere og nå nye statsborgere. Troskapsløftet lyder som følger:

”Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover”.

Avslutningsvis sang alle "Ja, vi elsker". Siste linja "også vi når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir", sunget unisont av en fargerik forsamling i Kilden, tyder på at de nye statsborgerne er "heil ved".