– Hvis du ser på den krana, så kommer veien like høyt som den, forklarer Harald Solvik.

2 million kubikk sprengt fjellmasse skal hentes ut fra tunnellen og fraktes til Lohne Lier. Det blir kortreist fjellmasse. I bunnen av dalen renner Dåsåna.

Utbyggingssjef i Nye Veier for E39 Kristiansand vest til Vigeland sier at det er mange bekker og vassdrag som må tas hensyn til. Foto: Arkivfoto

– Dåsåna semeteres inne slik at den får sitt vanlige elveleie og kan renne videre ned til Lundeelva og så videre ut i sjøen. Vi har flere sånne bekker og vassdrag som skal bevares, forteller han videre.

Det er viktig for at fisk skal ha fritt leide.

– Den vil renne fritt og ikke ødelegges, garanterer Solvk.

Over kulverten som er solid bygd i sement, vil da fyllmassene fra Søgnekommunen. Veibanen bli liggende like høyt som krana på bildet.

Terrenget på Lohne Lier er allerede endret, men vil bli helt forandret når alt er fylt opp og ny vei blir liggende like høyt som toppen av krana. Foto: Anne Lise Riseng