Kulturrådgiver i Søgne kommune, Magne Haugland, sitter i disse dager å planlegger nytt kunstgress på banen som ligger på nordsiden av E-39.

– Jeg regner med at totalprisen som inkluderer fjerning av det eksisterende gresset, bedre drenering av banen og legging av nytt kunstgress vil beløpe seg til cirka tre millioner kroner, sier Haugland.

Av dette skal det søkes om en million i spillemidler og kommunen må ta en kostnad på to millioner kroner.Haugland sier til Budstikka at han håper at anbudene vil være på plass i løpet av februar og at banen skal bli klar til å spille på, med nytt kunstgress, 20. april.