I forrige periode ble det satt stort fokus på Birkelidområdet av Songdalens politikere. Da Songdalen i 2001 etter vedtak i Stortinget fikk kjøpe eiendommen til underpris, 3,5 millioner,   var det en klar klausul: Eiendommen kunne bare benyttes til allmennyttige formål.

Politikerne ønsket å få kjøpe Birkelid uten klausul. Nå har departementet, gjennom Statsbygg, og med en verdivurdering foretatt av Eiendom1 kommet fram til et tilbud til kommunen.

Nå har Statsbygg på vegne av departementet kommet med to alternative tilbud til Songdalen kommune:

Alternativ 1: De tilbyr heftelsen slettet mot innbetaling av kroner 16,1 millioner i løpet av 2016.

Med dette alternativet står kommunen helt fritt i bruk av eiendommen.

Alternativ 2: Kommunen betaler 8 millioner for eiendommen, men med en klausul om etterbetaling ved vedtak om regulering, som gir høyere utnyttelse eller endret reguleringsformål.

For begge alternativene fratrekkes tidligere kjøpesum på 3,5 millioner.

Selv om huset kan se erverdig ut, mener Eiendomsmegler1 at det må totalrenoveres eller rives. Foto: Anne Lise Riseng
Det meste av bygningsmassene på Birkelid er i følge eiendomsmegleren modne for riving. Foto: Anne Lise Riseng