Arbeiderpartiet har støttet følgende investeringer i 2007: Rådhus med kulturbygg på Fagermoen: 35 mill., Rosseland skole 17 mill., opprusting Finsland skole: 18 mill. og ny idrettshall i nedre del av bygda innarbeidet i økonomiplanen.

Arbeiderpartiet har vært imot å bygge nytt undervisningsrom på Songdalstunet nå til 4 mill. og at kommunen tar alle kostnadene opp til grunnmuren for menighetshus midt på Fagermoen til en verdi av ca 5-6 mill. Dette fordi vi vet at økonomien må henge sammen med valgene vi har tatt.

Nye tall og beregninger i et opphetet byggemarked viser at de realistiske tallene for tidligere vedtak gir de fleste seriøse politikere bakoversveis. Allikevel får rådmannen sannsynligvis tilslutning til følgende forslag i kommunestyret 21.feb.: Rådhus med kulturbygg på Fagermoen: 75 mill. og opprusting av Finsland skole med tillegg av kulturhus/bibliotek: 25,5 mill. Mye tyder på at innføring av eiendomsskatt går gjennom. Utgiftene må jo dekkes inn. Det koster å være kar, må vite!

Ballhall og Rosseland skole er enkelt og greit kuttet ut !!!! Det har rådmannen og de andre partiene ikke funnet viktige nok! En kan jo ikke få både i “pose og sekk”. Forstå det den som kan!

Det er derfor Arbeiderpartiet reagerer! Jo, da, vi har skjønt det er valgår! Det er utrolig fristende å snu kappa etter ulike vinder. Det har dessverre noen politiske partier i Songdalen alltid hatt for vane. I motsetning til disse, står vi i Arbeiderpartiet rakrygget for egen politikk, enda vi risikerer å bli stående alene. Vi skal leve med våre prioriteringer og se songdølene trygt i øynene, - også etter valget!

Vårt grunnsyn sier oss at ansatte på rådhuset skal ha tilfredsstillende arbeidsplasser. Nødvendig opprustning av Finsland skole er vi også enige i. Vårt spørsmål er hvorfor noen få skal kjøre “Rolls Royce”, mens andre skal stå igjen på holdeplassen uten buss?

Vi mener faktisk at ansatte og elever på Rosseland skole skal ha likeverdige rettigheter når det gjelder miljø og læringsmuligheter. I tillegg vil vi framskynde ny idrettshall i nedre del av bygda. Det vil innebære en redusert rådhus- og kulturhusplan på Fagermoen og nei til kulturhus/bibliotek på Finsland skole.

Songdalen Arbeiderparti mener barn og unge nå må prioriteres i hele kommunen. De unge er blitt mange etterhvert. De har ventet lenge, - og de er alle like viktige!!!!

Olly Kristensen

leder av Songdalen Arbeiderparti og

kommunestyrerepresentant