Kraftig regnvær i vente - fare for flom

Slik så det ut etter stormfloen i januar. Foto: Marianne Furuberg