Kommunen offentliggjorde informasjon om søkeres økonomi ved en feil

foto