Milliardbedrift med nytt oppkjøp: Skal samarbeide med Mandal-firma

foto