Ber kommunen ta imot 180 flyktninger neste år

foto