foto
– En tilhenger er i utgangspunktet en kasse på hjul. Det får en liksom alltid bruk for. I dag kan den også være mye mer, sier Sverre Langseth, daglig leder i Tredal AS. Foto: Audun Fegran Kopperud

Fra kjerrehjul til camping: Bedriften fra 1800-tallet satser på nye 127 år