Erna Solberg blir sittende som partileder og er partiets statsministerkandidat i 2025. – Fullt motivert, sier Solberg om veien videre.

Det opplyste hun på en pressekonferanse mandag.

Hun fortalte at hun søndag møtte Høyres sentralstyremøte ansikt til ansikt for første gang siden den første pressekonferansen i aksjesaken for to måneder siden.

– Der opplevde jeg et sterkt ønske om at jeg skal fortsette som partileder. Det har bidratt sterkt til min personlige motivasjon og min konklusjon sånn som saken står nå, sa Solberg.

– At hvis Høyre vil, er jeg fullt motivert, kanskje mer motivert enn på lenge, til å være Høyres partileder.

Søndag møtte Solberg sentralstyret for første gang ansikt til ansikt siden den første pressekonferansen i saken for to måneder siden. I møtet fikk Solberg høre at det var et sterkt ønske i partiet om at hun skal fortsette som partileder. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fått bred støtte

Siden begynnelsen av september har Solbergs partiledergjerning vært sterkt preget av aksjesaken knyttet til hennes ektemann Sindre Finnes.

Hun har blitt spurt utallige ganger de siste ukene og månedene om sitt statsministerkandidatur og hvorvidt hun ville gå av som partileder. Hun har gjort det klart at hun fremdeles var innstilt på å fortsette, men at det sentrale spørsmålet var hvorvidt hun var et pluss eller et minus for partiet.

Hun har fått bred støtte fra partifeller, og ingen sentrale Høyre-politikere har uttrykt noe annet enn støtte og tillit.

Høyre-leder Erna Solberg møtte pressen i Høyres Hus mandag. Der fortalte hun om sin motivasjon til å fortsette som partiets leder. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Inhabil

I løpet av de åtte årene hun var statsminister, kjøpte og solgte ektemannen Sindre Finnes aksjer og verdipapirer rundt 3600 ganger for cirka 125 millioner kroner. Finnes har nektet for å ha handlet aksjene basert på informasjon fra kona.

Solberg har tidligere uttalt at nøyaktige beløp ikke er vesentlige for å fastslå hennes habilitet, og har argumentert for at kortsiktig handel uansett gjør henne inhabil.

Anniken Huitfeldt (Ap) måtte i forrige måned gå av som utenriksminister etter sin habilitetssak hvor mannen handlet aksjer. Mange spekulerte i at Arbeiderpartiet gjorde dette for å kunne legge ekstra press på Solberg.

Ingen Økokrim-etterforskning

Tidligere denne måneden ble det klart at Økokrim ikke kom til å innlede etterforskning mot henne eller ektemannen. De hadde ikke funnet indikasjoner på at det hadde skjedd noe lovstriding. Da uttalte Solberg at hun hadde fått påfyll av krefter.

Med det juridiske aspektet ute av veien var det i forrige uke duket for den politiske prosessen videre. Solberg ble grillet om saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som har sett på saken sammen med de andre habilitetssakene i høst.

– Jeg burde ha spurt og gravd mer om dette, erkjente Solberg overfor komiteen.