Det ventes mye nedbør i ytre strøk av Agder fra torsdag ettermiddag. På et døgn kan det komme opptil 100 millimeter regn.

Det skriver Meteorologisk institutt i et gult farevarsel. Varselet gjelder fra torsdag klokken 17 til fredag klokken 17. I løpet av døgnet kan det komme mellom 60 og 100 millimeter regn.

I farevarselet skriver instituttet at det er fare for overvann i tettbebygde områder og fare for at veier kan bli stengt.

Lokalt vil det også være vanskelig kjøreforhold og fare for vannplaning.

Samtidig har Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sendt ut et gult farevarsel for kystnære områder i deler av Agder, Telemark og Vestfold.

I sitt farevarsel skriver NVE at vannføringen vil øke i bekker og elver i kystnære områder på grunn av mye regn og snøsmelting.