Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har avdekket et dataangrep på IKT-plattformen til tolv departementer. Saken etterforskes av politiet.

– Vi tar denne hendelsen svært alvorlig. DSS samarbeider tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og politiet. De har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere angrepet, og vi følger situasjonen tett, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Kommunal- og distriktsministeren vil orientere Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité om saken.

– Det er viktig å understreke at regjeringens arbeid går som normalt. DSS har satt i gang en rekke sikkerhetstiltak for å trygge den informasjonen som ligger på IKT-plattformen. Det kan bli nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak. Dette vil bli vurdert fortløpende, sier Gjelsvik.

DSS har satt krisestab og undersøker og håndterer hendelsen med bistand fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og andre sikkerhetsmiljøer.

(NTB)