Det er Fædrelandsvennen som skriver at det i februar ble oppdaget en lekkasje gjennom nedre del av hovedvinduet på restauranten. Skaden skal nå være midlertidig fikset. For restauranten som har serveringsarealet fem meter under havoverflaten venter nå en større jobb for å få utbedret skaden.

Ifølge Fædrelandsvennen etterspurte Arbeidstilsynet i mai informasjon etter å ha blitt varslet om at det foregikk arbeid under vann ved restauranten. I svaret fra eier Stig Ubostad framgikk det at det var oppdaget sjøvann på innsida av det store vinduet.

«Vi oppdaget en lekkasje i nedre del av hovedvinduet allerede i februar måned. Det lekket da inn i størrelsesorden et par liter i timen. Kontaktet da vår leverandør Reynolds polymer i USA for en vurdering av omfang og om fare for videre utvikling. Det ble raskt konkludert med at det ikke var fare for personale eller gjester», svarte Ubostad i juni ifølge Fædrelandsvennen.

Ubostad har overfor Fædrelandsvennen opplyst at det var pakningen rundt vinduet som ikke holdt tett, men at det nå midlertidig er fikset og at situasjonen på ingen måte er dramatisk.

Til Arbeidstilsynet har restauranten opplyst at leverandøren i USA har tatt på seg ansvaret for lekkasjen og at det dermed er blitt en garantisak. Ifølge Fædrelandsvennen må det gjøres et større utbedringsarbeid i september.

Ubostad opplyser til Fædrelandsvennen at det ikke er behov for at restauranten må stenges mens arbeidet utføres.