Busstoppene ved Døle bru tas ut av drift fra og med torsdag 17. september. – Påstigning vil nå skje 400 meter lenger sør (retning Mandal), ved Suvatne, opplyser rådgiver vei Eline Rosenlind Falch i Nye Veier og assisterende prosjektleder Anders Aadalen i Hæhre Entreprenør. Busstoppene ved Døle bru tas ut av drift fra og med torsdag 17. september. – Påstigning vil nå skje 400 meter lenger sør (retning Mandal), ved Suvatne, opplyser rådgiver vei Eline Rosenlind Falch i Nye Veier og assisterende prosjektleder Anders Aadalen i Hæhre Entreprenør. Foto: Pressefoto

Flytter pendlerparkering og busslommer denne uken