Mandal Statlige Mottak for Asylsøkere og UDI har signert avtale om å akuttinnkvartere 35 enslige mindreårige asylsøkere på Solborg hotell. Det bekrefter ordfører Alf Erik Andersen overfor Lindesnes fredag.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

– Dette dreier seg om akuttplasser. UDI jobber med et vindu fra 1. desember til 1. februar, med mulighet for forlengelse. Men i utgangspunktet skal de fra 1. februar videre til et permanent mottak, sier Andersen.

LES OGSÅ: ORFØREREN BLE BEDT OM Å HENGE SET ETTER FLYKTNINGDEBATT

Enorm pågang

Etter det Andersen kjenner til skal det bare gjenstå formaliteter før Hald pensjonat er klare til å åpne for 100 akuttplasser.

HAR DU LEST? VILLE VÆRT FORFERDELIG FOR BARN OG UNGE

– Det går veldig fort i svingene, sier Andersen, som får beskjed om avtalene via telefon. Forøvrig har ikke kommunen noe med akuttplassene å gjøre.

UDI er for tiden på en intens jakt etter permanente asylmottak, og har sendt forespørsler til alle landets kommuner om muligheten for å starte mottak, enten på kommunalt nivå eller gjennom private aktører.

HAR DU LEST? HER KAN DET KOMME 700 ASYLSØKERE

Folkehøgskole kommer

Andersen presiserer at avtalen som nå er signert med Solborg kun er et akuttmottak for 35 enslige mindreårige. Fra 1. februar skal de etter planen videre til permanente mottak.

Høsten 2016 starter som kjent folkehøgskolen Skap opp i lokalene til det gamle hotellet.

LEDER: KRIG OG TRENING