MANDAL/STAVANGER Ved halv nitiden på morgenkvisten 8. oktober ble den 51 år gamle mandalsmannen stoppet i en promillekontroll i Stavanger. Prøvene viste at han hadde en promille på 0,84. I Kristiansand tingrett tilsto mandalsmannen. Påtalemyndigheten ønsket 15 dagers ubetinget fengsel og drøyt 36.000 i bot. Forslaget til fengselsstraff synes retten var i overkant strengt, da det ikke var noen faremomenter med kjøringen utover selve promillen. Straffen ble derfor satt til 18 dagers betinget fengsel med to års prøvetid. Boten hevet retten til 45.000 kr. I tillegg mister han sertifikatet i halvannet år, og må ta full ny førerprøve før han får tilbake lappen.