Stor gjensynsglede: Endelig kom Lusken og Marianne