24. november i fjor brant det i et brakkerigg på Orelunden. 24. november i fjor brant det i et brakkerigg på Orelunden. Foto: Fridtjof Nygaard

Nye åtte uker i varetekt