Dømt for seksuelle overgrep mot barn

Foto: Petter Emil Wikøren