– Interessant at jeg måtte bli kjent med saken gjennom Pensjonistforbundet sentralt for å kunne løfte eldrerådets røst i en sentral sak som har stor betydning for rådets posisjon, innflytelse og arbeidsområde, sier medlem av Søgne eldreråd, Tormod Mjaaseth og kommenterer:

– På vei inn i K3 burde vi være mer skjerpet enn som så.

Det er Pensjonistforbundet ved Eyvind Frilseth, Områdeleder for fag og politikk, som har skrevet brev til landets eldreråd og oppfordret dem til å uttale seg om den nye forskriften.

– Det er nå slaget om eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter i årene fremover står!, skriver Frilseth i mail til Eldrerådene.

Ekstraordinært møte

Søgne eldreråd tok oppfordringen og innkalte til ekstraordinært møte hvor den nye forskriften ble gjennomgått. Her har de gitt innspill til flere punkter det at eldrerådene skal oppveie eldres underrepresentasjon i kommunestyrer og fylkesting. I forslaget står det at medlemmer i eldrerådet skal ha fylt 60 år. Dette mener Søgne eldreråd bør endres til 65 år. Personer opptil 65 år er godt representert i fylkesting og kommunestyrer. Eldre har erfaringer, klokskap, interesser, meninger og perspektiver som bør være godt representert i folkevalgte organer. Likevel er eldre underrepresentert i fylkestingene og kommunestyrene. Medlemmer foreslått av folkevalgte har ingen nedre aldersgrense. Medlemmer foreslått av organisasjonene skal utgjøre et flertall av eldrerådets medlemmer. Eldrerådene er derfor svært viktige for å kompensere for underrepresentasjonen og sikre eldre innflytelse. Søgne eldreråd er opptatt av å ha gode arbeidsvilkår og reell innflytelse, står det blant annet i høringsuttalelsen.

Høringssvar fra Eldrerådet som legges fram for Søgne kommunestyre kan leses her