Utviklingen i kvadratmeterprisen for bolig i Søgne har gått fra 26.203 kroner i desember 2013. I 2014 er prisen gått ned til 19.731 kroner. Fra desember 2013 til desember 2014 har annonseringstiden gått ned fra 161 dager til 100 dager. Dette er en nedgang på 37%.

Når det gjelder leiligheter var det i oktober 2014 en gjennomsnittlig annonseringstid på finn.no på 710 dager. Ved utgangen av 2014 var dette gått ned til 17 dager. Fra desember 2013 til desember 2014 har prisen på leiligheter i Søgne gått ned fra 35 000 til 22 963. Dette er en nedgang på 34%.

Songdalen

I Songdalen har også prisene gått ned. Fra desember 2013 til desember 2014 har prisen gått ned fra 29 560 til 24 06 på solgte boliger i Songdalen.. Dette er en nedgang på 18%.

Gjennomsnittlig annonseringstid i Songdalen var i desember 2013 hele 778 dager, mens annonseringstiden i desember 2014 er sunket til 49.

Fra desember 2013 til desember 2014 har prisen på leiligheter steget fra 29 560 til 36 433. Dette er en økning på 23%. Fra desember 2013 til desember 2014 har annonseringstiden gått ned fra 778 dager til 57 dager. Dette er en nedgang på 92%.

Andre kommuner

Sammenlikner man med Vennesla, er gjennomsnittlig kvadratpris for bolig generelt i desember 2014 kroner 20.072.  Kvadratmeterprisen på leiligheter har også steget i Vennesla, men økningen er her 10 prosent.

Kvadratmeterpris på leiligheter i Kristiansand er i desember 2014 på 33.822 kroner, en økning på 11 prosent.

Boliger til salgs

I Søgne står det nå 102 boliger/leilighetsprosjekter annonsert på finn.no. Herav 40 leiligheter, 29 eneboliger, 24 prosjekt, fem tomannsboliger og fire rekkehus.

I Songdalen er det ved årsskiftet 25 boliger/leilighetsprosjekter til salg. Seks av disse er nybygg. Resten er brukt bolig. Per nyttår er det ingen boliger annonsert på finn.no i øvre del av kommunen, Finsland.