Solveig Nordkvist har sittet som brukerrepresentant i delprosjektet for Helsetjenester i forbindelse med nye Kristiansand. Gjennom disse samlingene har hun sett at det legges ned et stort arbeid for å skape så gode tjenester som mulig for de som trenger det. Blant flere tema var legevaktstjenesten en av tjenestene som ble diskutert.

– Etter å ha lest i media og truffet folk, så fant jeg det nødvendig å forsøke å hente fram fakta i det med legevaktstjenesten. Vil det virkelig være et så stort tap å få en felles legevaktsordning, og er det sant at det er ventetid på opptil syv timer og at alt blir mye dårligere? Jeg aksepterer ikke at en bare tror og snakker ut fra følelse og redsel for forandring , sier Nordkvist som tok kontakt med Øyvind Haarr, rådgiver og koordinator for fastlegeadministrasjonen i Kristiansand. Han var en av dem hun satt sammen med i delprosjektet.

– Jeg ville ha statistikk og fakta om ventetid og kvalitet, noe jeg nå har fått, sier Nordkvist og tilføyer:

– Nå har jeg fått svar fra Haarr på mine to spørsmål, og jeg synes det også må komme fram. Den ensporede svartmalingen som skjer nå er nesten skremmende, sier Nordkvist som sendte følgende spørsmål:

– Finnes det en statistikk over ventetider ved Kristiansand legevakt?

– Alle prøver å overbevise meg om at det blir fryktelig å få felles legevakt, er det virkelig så ille?

Svar fra Øyvind Haarr

Ventetider Kristiansand legevakt 2018:

77 % av alle samtaler i 2018 var besvart innen 2 minutter. Dette er tiden man står i «telefonkø». Dette jobbes det kontinuerlig med, for å komme innenfor 80 %. Dersom en tar bort juli måned i 2018, er tallet ca. 80 %. På nattestid er det på ca. 95 % av telefonen som besvares innen 2 minutter.

Disse tallene er hentet fra et nasjonalt system som alle de større legevaktene bruker, og sikrer at sammenlikning med andre legevakter blir korrekt. Systemet heter «Bliksundweb».

Det er verd å merke seg at Kristiansand legevakt har den korteste ventetiden på telefon av storbylegevakter (dvs de 8-10 største legevaktene). På små legevakter er det nok lettere å drive med kortere ventetid, så tallene for Søgne og Songdalen er antagelig noe bedre enn for Kristiansand.

Ventetid fra ankomst og til man er registrert av sykepleier:

Gjennomsnittlig ventetid i 2018 var cirka 8 minutter. Dette registreres automatisk ved hjelp av et kølappsystem. Det varierer mellom månedene. I september var ventetiden 5 minutter, mens i juli var det 12 minutt. Det er verd å merke seg at tallene reelt sett kanskje er litt lavere, for det er noen feilkilder som kan gjøre at tellingen viser høyere ventetid enn det som er reelt.

Ventetid fra registrering og til man går ut døren og er helt ferdig behandlet av lege:

Det som omtales som «ventetid» på venterommet av folk flest hadde Kristiansand gode tall for i 2018. Dette er statistikk som er loggført automatisk, jeg tror ikke det er noen kjente feilkilder i tallene.

Tallene her er tiden som logges fra du registreres i luken i journalsystemet, til legen har avsluttet saken i journalsystemet, og da er pasienten allerede ute og på vei hjem.

Antall legekonsultasjoner totalt i 2018:  20.400 stk.

For ca. 91 % av de fremmøtte tar det mindre enn 1 time fra registrering til de er ute og på vei hjem (gjennomsnittstall)

For ca. 99 % av de fremmøtte tar det mindre enn 2 timer fra registrering til de er ute og på vei hjem (gjennomsnittstall)

Endringer fra tidligere:

Nå er jo dette ganske gode tall i 2018. Så en kan jo spørre seg hvorfor inntrykket er et annet blant mange enkeltinnbyggere som oppgir at de har andre erfaringer.

En viktig forklaring her er nok at tallene fra 2018, er kraftig forbedret med tidligere år. Etter tilsyn fra Fylkesmannen og Arbeidstilsynet i 2015, er det iverksatt en rekke tiltak for å bedre kvalitet, og dette har gitt gode resultater også for ventetid. Og legevakten ble bygget om og modernisert i 2016. Mange nye systemer er innført (bl.a. prioriteringsverktøy), og bemanning er økt.

For noen år tilbake kunne nok derfor mange flere enn nå oppleve flere timers venting. Men vi vet ikke hvor stor endringen reelt sett har vært, for de tallene du ser over, fikk vi registreringssystem for først for et par år tilbake. Så det er moro å kunne følge statistikker for hvordan tjenesten leveres bl.a. med ventetider. Spesielt er det hyggelig å se at utviklingen er god. Og vi skal selvsagt jobbe videre for å forbedre tjenestene, og jobbe for best mulig publikumsopplevelse av tjenesten, herunder kort ventetid.